Nyheter
Våra kurser
Schema
Anmälan
Betalning
Våra lokaler
Kursbeskrivning
Kontakta oss
Om oss
Kallelse till årsmöte
Stadgar
Fotogalleri
Värdegrund
Kallelse till årsmöte


Uppdaterad: 2024-02-23 17:16

Kallelse till föreningen årsmöte 2024

 

Varmt Välkommen till digitalt årsmöte (via Zoom) enligt nedan.

Datum: 2024-03-17
Tid: Klockan 17.30
Plats: Digitalt möte (via Zoom)
Zoom inbjudningslänk: https://us05web.zoom.us/j/2862488331?pwd=TjFCNGhXK2RjYmFQK3hneG0vcDBiZz09

Föreningen Natalis Dans & Gymnastikstudio är en ideell Idrottsförening och alla medlemmar är varmt välkomna att delta i föreningens årsmöte.
Vi kommer att använda det digitala mötesverktyget Zoom på en dator/ mobil/ platta.
Anmäla ditt deltagande till info@dansstudionatali.se.
För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet e-post: info@dansstudionatali.se.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen Föreningen Natalis Dans & Gymnastikstudio

 

Uppdaterad: 2024-02-23 15:23

Förslag till dagordning

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av två protokolljusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Framläggande av styrelsens stadgarändring
7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Framläggande av resultat – och balansräkning för 2023
9. Beslut om -fastställande av resultat- och balansräkning -disposition av föreningens resultat
10. Val av:
- styrelsens ordförande för en tid av ett år
- styrelsesekreterare för en tid av ett år
- styrelsekassör för en tid av ett år
- ett revisorer för en tid av ett år
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande