Nyheter
Våra kurser
Schema
Anmälan
Betalning
Våra lokaler
Kursbeskrivning
Kontakta oss
Om oss
Kallelse till årsmöte
Stadgar
Fotogalleri
Värdegrund
Värdegrund


Värdegrund
Föreningen Natalis Dans & Gymnastikstudio

Alla idéer och önskemål har ett stort värde inom vår förening som hjälper mot en ständig utveckling. Både som organisation och förening. Vi har både tillit och respekt för varandra och har en öppen kommunikation. Vi stöttar varandra mot en förbättring och ger varandra konstruktiv kritik för att nå våra mål. Barn och ungdomar skall trivas i sin omgivning och känna glädje av gymnastik, dansen och akrobatik. Vi ser olikheter som en tillgång som bidrar till kreativitet och nytänkande.
    Vi vill skapa en trygg arbetsmiljö för utveckling, lärande med ett professionellt bemötande. Stärka gruppkänslan genom olika roliga mål, aktiviteter, arrangemang,  läger på skollov, uppvisningar och ett gott samarbete med andra föreningar.
    Vi respekterar individens behov och tar hänsyn till elevens ålder, personlighet, individuella förutsättningar och utvecklingstakt. Alla deltar på sina egna villkor.
    Som ledare och tränare är man en förebild för medlemmar barn/ungdomar och föräldrar.
Genom respekt mot sin omgivning och arbetsplats skapar vi en trygg och harmonisk miljö i föreningen.

 Föreningen har arbetat med kvalitetssäkring genom handelsplaner,

Policydokument, utbilning och aktiviteter inom följande områden:

Jämställdhet – Säkerhet och trygghet

-Delaktighet och flytande-Föreningskunskap
 
  Vi strävar efter ökad kroppslig medvetenhet, kreativitet och rörelseglädje hos medlemmar. Vi erbjuder en kvalitativ och inspirerande undervisning och miljö.

Värdeord för Föreningen Natalis Dans & Gymnastikstudio:

1. Utbildning

2. Kreativitet

3. Trygghet

4. Kommunikation

5. Ansvar

6. Säkerhet

7.Demokrati

 

 

 Goda förebilder - Vi visar värdighet, respekt.

  Varje medlem måste ta ansvar för sitt medlemskap, respektera förenings stadgar.

Vi främjar barns och ungdomars personliga utveckling och deltagaren ska känna sig trygg i gruppen, i sin egen kropp och i rörelsen. Målet att varje medlem har rätt att i förening känna glädje och få utvecklas. Fokus ligger på att följa barnens utveckling och att de trivs.

 

Uppdaterat den 2020-04-05